บริการ 5ส

เปิดบริการ ให้คำปรึกษา & สร้างระบบ 5ส

►► บริการสร้างระบบ 5ส (Set up ระบบ เเบบเร่งด่วน ยั่งยืน พร้อมฝึกอบรมพนักงาน)

 

►► บริการให้คำปรึกษา เเนะนำ การสร้างระบบ (ยกระดับการทำ 5ส ในองค์กรให้ได้มาตรฐาน)

 

►► บริการตรวจ Audit ประเมินผลประจำเดือน (เเนะนำการตรวจ 5ส เเละเเก้ไขพื้นที่เเบบตรงจุด)

 

►► บริการสร้าง 5ส Model (สร้างพื้นที่ตัวอย่าง เพื่อเป็นต้นเเบบการทำ 5ส ภายในองค์กร)

 

►► บริการแก้ปัญหา 5ส ( เเนะนำตรงจุด ชี้เเนะตรงประเด็นจากประสบการณ์ตรง)


สร้างระบบ 5ส

 

 

 

(ราคา  55,000 บาท/คอร์ส) – 3 Day

รายละเอียด

 –  อบรมพื้นฐานการทำ 5ส ให้กับพนักงาน

 –  จัดทำเอกสารเเละ Check sheet ทุกขั้นตอนในเเบบเฉพาะขององค์กรคุณ

 –  อธิบายวิธีการทำ 5ส เเบบ Step by Step

  – ฝึกใช้ Check sheet เเละเอกสารในการทำกิจกรรม

 –  เริ่มทำ 5ส ในพื้นที่ปฏิบัติงานจริง

 –  Training เเกนนำเกี่ยวกับวิธีการเเละขั้นตอนการดูเเลระบบอย่างต่อเนื่อง

 – ฝึกตรวจสอบ ตรวจประเมินผลการทำ 5ส หลังการดำเนินการ

  –  จัดกิจกรรมส่งเสริมการทำ 5ส เเบบยั่งยืน

สิ่งคุณจะได้รับ

1. เอกสาร/Check sheet ที่ใช้ในการทำ 5ส ทั้งระบบ

2. คอร์สอบรมให้ความรู้พนักงาน 

3. คอร์สอบรมให้ความรู้เเกนนำ

4. เเพ็คเกจการตรวจประเมินผลเเบบเฉพาะ

5. คำเเนะนำตลอกการทำระบบ

6.พื้นที่ 5ส ที่ถูกต้องตามมาตรฐาน

เเนะนำ 5ส

 

 

 

(ราคา  22,000 บาท/คอร์ส) – 1 Day

รายละเอียด

–  Genba ตรวจสอบประเมินผลการทำ 5ส ในสถานที่จริงขององค์กร

–  ตรวจความถูกต้องเเละความครอบคลุมของเอกสารในการทำกิจกรรม

– ตรวจประเมินรูปแบบกิจกรรมการดำเนินงาน 5ส

– ตรวจลักษณะการเเบ่งผังความรับผิดชอบ 5ส เเละรูปเเบบการจัดตั้งทีมเเกนนำ

–  วิเคราะห์ การดำเนินงาน 5ส ขององค์กร ทั้งด้านระบบ เเละ สถานที่ดำเนินการ

– รับฟังปัญหาเเละเเนวทางรูปแบบ 5ส ที่ทางองค์กรณ์อยากให้เป็น

 –  ชี้เเนะเเนวทาง เเละนำเสนอไอเดีย การปรับปรุงระบบ 5ส เเบบครอบคลุมทุกจุด

สิ่งคุณจะได้รับ

1. เอกสาร/Check sheet ที่ใช้ในการทำ 5ส

2. ไอเดีย การจัดทำ 5ส

3. สร้างเเละพัฒนาระบบ 5ส ได้ตรงจุด

4.สามารถสร้างระบบให้เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว

ตรวจ 5ส

 

 

 

(ราคา  22,000 บาท/คร์อส) –   1 Day

รายละเอียด

– อบรมวิธีการใช้เอกสาร เเละ Check sheet ในการตรวจประเมิน 5ส (รูปแบบเฉพาะของ Traininginside)

– ฝึกการสร้าง 5ส Map เเสดง Layout ขององค์กรเพื่อใช้ในการตรวจประเมิน

–  ลงพื้นที่ตรวจเเละประเมินผลการทำ 5ส ที่หน้างานจริงร่วมกับเเกนนำ (เเนะนำให้ความรู้เรื่องเกณฑ์การประเมิน)

– สรุปผลการประเมินส่งกลับมาที่องค์กร เพื่อใช้ในการเเก้ไขปรับปรุง

–  สร้างผลการประเมินเเบบ Full Version เพื่อใช้เป็นเเบบอย่างให้กับเเกนนำในการประเมินครั้งต่อไป

สิ่งคุณจะได้รับ

1. เอกสาร/Check sheet ที่ใช้ในการตรวจประเมิน 5ส

2. คอร์สอบรมการตรวจประเมินผลเเบบเฉพาะ

3. ตัวอย่างการ Comment เเละการตรวจ 5ส ฉบับสมบูรณ์

4. คำเเนะนำที่ตรงจุดทำให้ปรับปรุงพัฒนาระบบอย่างรวดเร็ว

5ส Model

 

 

 

(ราคา  22,000 บาท/คร์อส) –   1 Day

รายละเอียด

– คอร์สอบรมวิธีการจัดทำ 5ส

-คอร์สอบรมรูปแบบเอกสาร Check sheet ในการทำกิจกรรม

–  คัดเลือกสถานที่ที่ใช้ในการสร้าง 5ส เป็นพื้นที่ตัวอย่าง

–  สอนเทคนิคการเก็บข้อมูลก่อนเริ่มทำกิจกรรม

– ลงพื้นที่ทำ 3 เเรก (สะสาง สะดวก สะอาด ) ในพื้นที่ตัวอย่าง

– จัดทำเอกสาร เเละ Check sheet ติดที่บริเวณเเละสิ่งของให้ถูกต้องตามมาตรฐาน 5ส

สิ่งคุณจะได้รับ

1. Khowlede การจัดทำ 5ส ในพื้นที่ปฏิบัติงานจริง

2. อบรมให้ความรู้พนักงานเเละเเกนนำในเรื่องหัวข้อการจัดทำ 5ส

3. ตัวอย่างพื้นที่ตัวอย่างที่ถูกต้องตามหลัก 5ส จำนวน 1 Area

4. คำเเนะนำที่ตรงจุดทำให้ปรับปรุงพัฒนาระบบอย่างรวดเร็ว

แก้ปัญหา 5ส

 

 

 

(ราคา  22,000 บาท/คร์อส) –   1 Day

รายละเอียด

  – ร่วมรับฟัง ปัญหา เเละวิเคราะห์เพื่อหาเเนวทางการเเก้ไขในการทำกิจกรรม

  – เสนอเเนะ ไปเดีย เเนวคิดที่ช่วยเเก้ปัญหา

  – จัดทำเเผนการดำเนินการเเก้ไขร่วมกับทีมเเกนนำ

  – จัดรูปแบบการทำ 5ส ในรูปแบบเฉพาะ ที่สามารถเเก้ไขปัญหาได้ตรงจุด

 –  ร่วมติดตามผลการเเก้ไขเเละให้คำปรึกษาตลอดการจัดทำระบบ

สิ่งคุณจะได้รับ

1. Khowlede เเละไปเดียการปับปรุงพื้นที่ 5ส

2. เอกสารที่เหมาะสมเเละถูกต้องในการสร้างระบบ

3. ตัวอย่างเเนวคิดการเเก้ไขปัญหา

4. คำเเนะนำที่ตรงจุดในการเเก้ไขปัญหา

5. สามารถพัฒนารูปแบบการทำ 5ส ในเเบบเฉพาะขององค์กร ได้อย่างรวดเร็ว